งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อ็อกซ์โตรเจน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๒๘๑.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสและรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถบัสและรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถบัสและรถตู้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๐๔.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินคอท ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๖๙๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริโอ โปรดักส์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายโกมล ธีระพิบูลย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>