งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด และจ้างพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๗๕.๐๐ บาท

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด และจ้างพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๗๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด และจ้างพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๗๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างพิมพ์สติ๊เกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาดกว้าว ๓๕ ซม. x สูง ๑๐๐ ซม. x หนา ๕ มิล จำนวน ๘ ชิ้น และจ้ดจ้างพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Proposal จำนวน ๑๗ ชุด ในกิจกรรมที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจิรพรรณ ปัญจะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๗๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)