งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเครื่องถ่ายเอกสาร ดังนี้
               - ค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริงตามจำนวนการถ่ายเอกสารขาว-ดำ ในอัตราแผ่นละ ๐.๔๗ บาท ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
               - หักค่ากระดาษเสีย ร้อยละ ๒
               - ราคาที่เสนอได้รวมถึงบริการ, อะไหล่, และวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภทไว้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น กระดาษ