งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบตอง ดอกกล้วยไม้ ดอกดาวเรือง และดอกบานไม่รู้โรย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อใบตอง ดอกกล้วยไม้ ดอกดาวเรือง และดอกบานไม่รู้โรย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อใบตอง ดอกกล้วยไม้ ดอกดาวเรือง และดอกบานไม่รู้โรย จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุกานดา ปิ่นมณี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน