งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประเสริฐ วรชินา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน