งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน 40 เล่ม

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างทำถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่มจำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดจ้างทำถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน ๔๐ เล่ม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริชแมน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)