งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒  จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่าเหมารถตู้  เพื่อขนสัมภาระ จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ นายวัชรพงษ์  บุญคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๘,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)