งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                      ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      ซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อิลลินอยส์ พลัส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 132,283.03 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563