งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการโตโยต้า D๔D หมายเลขทะเบียน ฮจ-๒๐๗๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการโตโยต้า D๔D หมายเลขทะเบียน ฮจ-๒๐๗๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการโตโยต้า D๔D หมายเลขทะเบียน ฮจ-๒๐๗๗ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๓๕๒.๒๒ บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น    ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>