งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สกรีนมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)