งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำไวนิลโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สกรีนมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)