งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ Composite แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ Composite แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เงิน 6,560,000.-บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น 

                   เนื่องจาก ขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อ เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการประกวดราคา จึงขอยกเลิกการจัดซื้อ ขอประกาศประกวดราคาใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  8  มกราคา  พ.ศ. 2564

Attachments:
FileDescription
Download this file (ยกเลิกประกาศ.pdf)ยกเลิกประกาศ.pdf