งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นไวนิล และทำแผ่นโปสเตอร์อาร์ตมัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นไวนิล และทำแผ่นโปสเตอร์อาร์ตมัน จำนวน ๒ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                       ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำแผ่นไวนิล และทำแผ่นโปสเตอร์อาร์ตมัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                       จัดจ้างทำแผ่นไวนิล และทำแผ่นโปสเตอร์อาร์ตมัน จํานวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐.๕๐ บาท (สองพันสามรัอยบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่     ๑๗   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓