ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาชุดการแสดง และจ้างเหมาช่างแต่งหน้าทำผม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมาชุดการแสดง และจ้างเหมาช่างแต่งหน้าทำผม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าเหมาชุดการแสดง และจ้างเหมาช่างแต่งหน้าทำผม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสรี มณีรัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน