แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

Attachments:
FileDescription
Download this file (20191028090703529.pdf)20191028090703529.pdf