ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการประชุมวิชาการ ๙ มทร. ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการประชุมวิชาการ ๙ มทร. ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน