ประกาศร่างของเขต TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุจุลชีววิทยาทางอาหาร

 ร่าง TOR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความประสงค์จะประกวดราคา ครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุจุลชีววิทยาทางอาหาร (514)  จำนวน 1 ห้อง  เงิน 3,351,600 บาท

หากผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักอักษรได้ที่ 02-287-9724 

ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

1.ราคากลาง

2.ร่างTOR

3.รายละเอียดครุภัณฑ์

Attachments:
FileDescription
Download this file (TORปร_บปร_ง (1).pdf)TORปร_บปร_ง (1).pdf