ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง<strong> </strong>ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเครื่องถ่ายเอกสาร ดังนี้
              - ค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริงตามจำนวนการถ่ายเอกสารขาว-ดำ ในอัตราแผ่นละ ๐.๔๗ บาท ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
              - หักค่ากระดาษเสีย ร้อยละ ๒
              - ราคาที่เสนอได้รวมถึงบริการ, อะไหล่, และวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภทไว้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น กระดาษ