งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศยกเลิก ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ Year) จำนวน ๓๐๐ License

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคา ดั้งนี้

ขอประกาศยกเลิก ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ Year) จำนวน ๓๐๐ License

ขอยกเลิกกำหนดยื่นเอกสารลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกวดราคา e-bidding วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุผิดพลาดจึงขอประกาศยกเลิกประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract ๑ Year) จำนวน ๓๐๐ Licenseในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

  (ขอบคุณค่ะ)

Attachments:
FileDescription
Download this file (ยกเลิกประกาศ.pdf)ยกเลิกประกาศ.pdf 
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>