งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดขนาด A4 (เพื่อทำใบประกาศนียบัตร) จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อกระดาษการ์ดขนาด A4 (เพื่อทำใบประกาศนียบัตร)  จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาเจาะจง นั้น

 

                   จัดซื้อกระดาษการ์ดขนาด A4 (เพื่อทำใบประกาศนียบัตร)  จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านนพพร พริ้นติ้ง โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>