ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ในวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ป้าย

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อ                             ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  ระยะที่ 2  ในวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์  2561                 ณ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   จัดจ้างทำป้ายไวนิล ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  ระยะที่ 2 ในวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์  2561   ณ  จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ยูเค แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>