ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านนพพรพริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)